Dječje šaranje i crtanje-znakovi bitni za razvoj govora, pisanja i mišljenja

Promatranje djece u dobi dvije do tri godine kako šaraju pastelom, kistom ili olovkom po papiru potiče na promišljanje o važnosti ovih aktivnosti i njihovu utjecaju na cjelokupni razvoj.

Igra olovkom u ovoj dobi često izgleda ovako: „črčka do črčke - crta - mala točkica“ i odjednom nastane crtež. Djetetu taj crtež predstavlja u jednom trenutku mamu, već u sljedećem tatu, a potom auto Jurić. Prilikom aktivnosti dijete prošeće, poigra se, a zatim se vrati i ponosno izjavi da je na crtežu „miš“.

Prof. Tanay, likovni je umjetnik koji se bavi istraživanjima na području metodike nastave likovnog odgoja i obrazovanja poticanjem likovnih sposobnosti djece, a održava edukacije za odgojno-obrazovne stručnjake na temu likovnog izražavanja djece na kojima su sudjelovali i odgojitelji  iz naše ustanove.

Promatrajući čaroliju likovnog izražavanja te praćenjem i analizom crteža najmlađe djece kroz četiri godine, prof. Tanay došao je do zaključka da zanimanje predškolske djece za izražavanjem točkama i crtama svjedoči o spoznajnom razvoju i utječe na razvoj jezika i mišljenja. „Izražavanje crtom već u dobi od godine i pol oblikuje plohe i nudi jasan uvid u razmišljanje djeteta. S razvojem djeteta razvijaju se i njegovi impulsi što ih tijelo preko ruke i šake pretvara u točke i crte.“

Točke, crte i pisanje nadopunjavaju se kao odgojna strategija, odgojni modeli koji potiču aktivnost mozga djeteta koje crta. Gibanjem ruke iz ramena koja može zastajati i mijenjati smjer nastaju i različite oznake te naznake petlji i trokuta.

„Šaranje sasvim male djece vježba mozak da pazi i zadržava pažnju istovremeno uspostavom samoorganizacije između oka i ruke te između ruke i moždanih polutki. Šaranje je izvor govora, čitanja i pisanja. Šaranje, odnosno podražaji, izloženi su stalnom prevođenju u sustav znakova. Dijete prati jezik kao tražilica riječi i slike. Vizualno i osjetilno vrjednovanje uključeno je u nastajanje znakova kojima se dijete služi. Dok dijete crta, crte nose značenje.“

Djeca najmlađe dobi služe se skupinama crta u gustim i rjeđim nanosima, koji sadrže intuitivnu poruku za vizualne centre. Crtež nas upućuje da pratimo smjer dječjeg pogleda te istovremeno pokrete i nagibe njegove ruke. Pritom pratimo promjene smjera, uočavamo pažnju u povlačenju crta te sposobnost pamćenja i učenja. Smjer, gustoća i raznolikost crta pokreću dodatnu snagu uma za pisanje.

Promatramo li dijete kako se giba dok crta, kako komunicira i šalje poruku crtom te kako s promjenom kuta gledanja otkriva nova značenja nacrtanoga dolazimo do zaključka po riječima prof. Tanay: „Kao što mali znak može promijeniti značenje crteža, tako i mala misao pretvorena u riječ može u cjelini promijeniti značenje teksta. Kod vrlo male djece šaranje potiče sklonost oznakama, što se pretvaraju u znakove, a znakovi pripremaju um za obrazovanje.“

Literatura: „Sretna djeca-poticanje i razvoj djeteta putem umjetnosti“, zbornik radova,

                  Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn-Studio Tanay, Zagreb

                  2011.

Tekst pripremila: Anica Obilinović, odgojitelj-mentor

Fotografijama smo zabilježili aktivnost crtanja olovkom na temu „Puž“ u starijoj jasličkoj skupini.

Tema: „Puž“

Tehnika: olovka

Odgojna skupina: starija jaslička

Odgojitelji: A.Obilinović, I.Heinz-Kovačić, R.Kompes