MJERENJE TEŽINE I VISINE - RADI OCJENE PREHRAMBENOG STANJA I RASTA DJECE

U Vrtiću je u tijeku antropometrijsko mjerenje koje se provodi u svrhu procjene prehrambenog stanja i rasta djece a sa ciljem pravovremenog djelovanja u slučaju znatnijeg odstupanja od standardnih vrijednosti.

 

Zdrava, dobro uhranjena djeca rastu normalno i trebalo bi ih vagati i mjeriti redovito barem jednom godišnje.

 

Antropometrijska mjerenja vrlo su korisne i neophodne metode za ocjenjivanje stanja uhranjenosti organizma. Njihove vrijednosti u uskoj su povezanosti s načinom prehrane, kako u vrijeme rasta tako i u kasnijoj dobi, jer sve promjene u načinu prehrane najčešće se i najbrže odražavaju na antropometrijskim vrijednostima.

 

Da bi ustanovili da li težina i visina odgovara  dobi djeteta, služimo se međunarodno priznatim vrijednostima težine i visine određene prema dobi i spolu izražene u PERCENTILIMA. Visina i težina poželjno uhranjene djece obično se kreću između 25 i 75- tog percentila, a djecu čije su vrijednosti visine i/ili težine ispod 5-og i iznad 95-og percentila potrebno je dodatno pratiti i savjetovati se s nadležnim liječnikom.

 

Mjerenjem u vrtiću obuhvaćena su sva djeca osim djece jasličke dobi,  koju ne mjerimo radi  nedostatka adekvatne vage i duljinomjera.

 

Planiramo da će mjerenje i obrada podataka završiti krajem travnja, pa tada svakako kod Vaših odgajatelja potražite podatke o antropometrijskom mjerenju za Vaše dijete, a za sva dodatna pojašnjenja možete se obratiti zdravstvenoj voditeljici.