UPISI u VRTIĆ 2020./2021

Rezultati upisa objavljeni su na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Žirek www.dv-zirek.hr dana 05.lipnja 2020.

Roditelj / staratelj nezadovoljan rezultatima upisa može izjaviti prigovor Upravnom vijeću Vrtića u roku od osam dana od dana oglašavanja konačnih rezultata upisa 05. lipnja 2020.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti primaju se u Dječji vrtić početkom pedagoške godine (01. rujna 2020.).

U tablicama se uz popis prihvaćenih zahtjeva nalaze termini i lokacije održavanja inicijalnog razgovora. Inicijalni razgovori provodit će se na tri lokacije dječjeg vrtića Žirek  prema rasporedu navedenom u tablici – obratite pozornost na adresu objekta vrtića u pozivu na inicijalni razgovor. Ukoliko niste u mogućnosti doći u navedenom terminu, obavezno javite na brojeve telefona 091 4514 887 ili 091 4514 874 ili 01/6215-572.

Ukoliko se roditelj ne odazove na inicijalni razgovor, a ne obavijesti o nedolasku, smatrat će se da je odustao od upisa.

 

Na inicijalni razgovor potrebno je doći s djetetom u pratnji isključivo jednog roditelja i stručnom timu donijeti:

- popunjeni i potpisani Obrazac inicijalnog razgovora

- popunjenu i potpisanu Izjavu o dovođenju/odvođenju djeteta

- popunjenu i potpisanu Privolu roditelja za fotografiranje/snimanje djeteta

- potvrdu pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

- potvrdu izabranog stomatologa

- kopiju kartona cijepljenja

- kopiju zdravstvene iskaznice

- preslike medicinske dokumentacije za dijete sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama ukoliko ih niste priložili prilikom podnošenja zahtjeva (npr. specijalistički nalazi i preporuke u slučaju alergija, kroničnih bolesti, nalazi logopeda, psihologa, fizijatra…),

- preslika Nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja ili Rješenja HZZO o korištenju dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju.

-preslike svih dokumenata koje su priložili prilikom prijave te originalne dokumente na uvid. Nakon inicijalnog razgovora navedene dokumente će priložiti tajništvu i administrativnoj službi vrtića prilikom potpisivanja ugovora.

 

Zbog trenutačne epidemiološke situacije ograničen je broj osoba koje mogu ući u vrtić.

Molimo roditelje da prilikom dolaska  na inicijalni razgovor pozvone i pričekaju dolazak dežurnog djelatnika te da se pridržavaju navedenih termina jer neće biti moguće čekanje u prostoru vrtića.

Ukoliko niste u mogućnosti doći u navedenom terminu, obavezno javite na brojeve telefona 091 4514 887 ili 091 4514 874 ili 01/6215-572. Ukoliko se roditelj ne odazove na inicijalni razgovor, a ne obavijesti o nedolasku, smatrat će se da je odustao od upisa.

Inicijalni razgovori za program predškole odvijat će se u rujnu 2020.

Neprihvaćeni zahtjevi nalaze se na listi čekanja te će se razmatrati u slučaju oslobađanja mjesta. 
SLOBODNA MJESTA ZA UPIS U DV ŽIREK (05. lipnja 2020.)
SLOBODNA MJESTA U DJEČJIM VRTIĆIMA U VELIKOJ GORICI (12.lipnja 2020.)

Prijave za upis zaprimljene nakon redovitog upisnog roka (od 01.kolovoza 2020.), kao i prijave s liste čekanja Povjerenstvo za upis obrađivat će nakon 20. kolovoza 2020.