Prijedlog za aktivnost: Životinje od kartonskih tuljaca