OBAVIJEST ZA RODITELJE O UPISU U PROGRAM PREDŠKOLE

Pozivaju se roditelji koji su prijavili dijete za Program predškole na upise.

O terminu i lokaciji inicijalnog razgovora stručni suradnici Vrtića obavijestit će Vas telefonom.

Na inicijalni razgovor potrebno je  donijeti  čitko i detaljno ispunjene  obrasce koje možete preuzeti na slijedećim poveznicama:

·       Obrazac inicijalnog razgovora za Program predškole

·       Izjavu o dovođenju/odvođenju djeteta

·       Privolu roditelja za fotografiranje/snimanje djeteta

 

Uz popunjene i potpisane obrasce treba donijeti:

·       potvrdu pedijatra i stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

·       kopiju knjižice cijepljenja

·       kopiju zdravstvene iskaznice

·       potvrdu o boravištu i/ili prebivalištu djeteta

·       kopiju rodnog lista djeteta

·       kopiju osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

·       kopije specijalističkih nalaza ukoliko se radi o djetetu sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama (npr. nalaz logopeda, psihologa, liječnika specijalista…).

 

 O datumu početka Programa predškole i terminima roditelji će biti informirani prilikom donošenja upitnika.