NAJAVA NOVE ŽIREKOVE WEB RUBRIKE

Ovim putem želimo Vam najaviti novu rubriku, koja će biti u audio formatu pod nazivom "Što Žireki misle o...".

Voditelji rubrike su odgojitelji Arijana Arbanas i Branimir Bakran.

Obrađivat ćemo razne teme, kojima ćemo potaknuti dječju maštu i kreativne odgovore na postavljena pitanja.

Prva audio snimka koju smo uspješno snimili, bila je vezana za temu nadolazećeg rođendana našeg vrtića, koji slavimo 7.10.

Na ovaj način čuli smo mnoštvo interesantnih odgovora na postavljeno pitanje: "Što Žireki misle o... rođendanu svoga vrtića".

U nastavku uživajte u našoj prvoj audio snimci! :)

Odgojitelj Branimir Bakran